Regulatorsko telo HKMA (SFC)

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) je regulatorsko telo osnovano 1993. godine spajanjem dve zvanične kancelarije – The Office of Exchange Fund i The Office of the Commissioner of Banking (kancelarija sredstva razmene i kancelarija poverenika za bankarstvo). Glavne funkcije i odgovornosti HKMA regulisane su Pravilnicima Berze i Fonda za bankarstvo. Drugim rečima, HKMA je organ vlasti u Hong Kongu odgovoran za održavanje monetarne i bankarske stabilnosti, a u skladu sa tim, njene glavne funkcije su:

  • Promovisanje stabilnosti i integriteta finansijskog sistema uključujući bankarski sistem;
  • Održavanje stabilnosti valute u okviru sistema deviznog kursa;
  • Održavanje statusa Hong Konga kao međunarodnog centra (razvoj i održavanje finansijske infrastrukture Hong Konga);
  • Upravljanje Exchange Fund-om itd.

Istorijski osvrt na nastajanje ove prestižne organizacije datira iz 1970. godine do kada su zalihe robe i tržište Hong Konga, praktično, bili neregulisani. Međutim, nakon kraha Berze (1973/74) zakonodavstvo je primenilo izvesne mere u cilju uređenja funkcionisanja ove oblasti. Pre svega, zakonska regulativa se odnosila na Hartije od vrednosti i drugih roba za trgovanje. Tada je osnovana kancelarija Poverenika za hartije od vrednosti i roba za trgovanje u okviru vladinog sektora. Međutim, obzirom da se tržište mnogo brzo razvijalo u odnosu na zakonodavni sektor koji nije na najadekvatniji način ispratio sva novonastala dešavanja u vezi sa indeksima na Berzi, 1987. godine ponovo je došlo do pada i zatvaranja lokalnih akcija i fjučersa i to na četiri dana. U vezi sa tim, u maju mesecu 1988. godine, formirana je posebna Komisija za ispitivanje i adekvatno praćenje tržišta, a tadašnji Komitet je uspostavio dalju neophodnost aktivnog nadzora tržišta i finansijskih posrednika. U funkcionalnom smislu je procenjeno kao efikasnije da se postojeća finansijska struktura (dve komisije koje su pasivno delovale) zameni jednim zakonskim telom izvan državne službe na čijem će čelu biti stručnjaci za zakonsku regulativu i primarno finansijsko tržišno ustrojstvo. Prema mišljenju Komiteta uspotavljeno je regulatorsko telo koje ima široka istražna i disciplinska ovlašćenja sa mogućnostima da pravilno obavlja svoje regulatorske funkcije. U maju 1989. godine osnovana je komisija SFC (The Securities and Futures Commission) kao nezavisno statutarno telo u skladu sa aktom Komisije za hartije od vrednosti i fjučers ugovore što je stvorilo novi regulatorni okvir za rešavanje lokalnih potreba tržišta kao i povoljnu klimu da bi se dalje pratio korak sa svetskim dešavanjima na globalonom finasijskom tržištu i njegovi standardi. SFC prevashodno radi na osiguranju redovnih investicionih operacija, zaštiti investitora i promovisanju Hong Konga kao međunarodnog finansijskog centra ključnog za finansijsko tržište Kine. Telo SFC se finasira od provizija od obavljenih trgovinskih transakcija na hongkongoškoj Berzi kao i od naknada na ime izdavanja dozvola i licenci finansijskim posrednicima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *