Kako zaraditi novac u Srbiji

kako zaraditi novac u srbiji

Kada se govori na temu – kako zaraditi novac u Srbiji, najpre se pomisli na otvaranje nekog privatnog biznisa, što po klišeu najčešće znači otvaranje radnje za trgovinu i usluge tipa kioska brze hrane, trafike, frizersko-kozmetičkog salona ili pak prodavnice za preprodaju švercovane robe iz zemalja sa istoka gde je roba prilično jeftina. Za one sa boljim ukusom i razvijenim vezama u zemljama zapadne evrope, vizija posla se sastoji u dopremanju robe sa popularnih pijaca Rima ili Beča u vreme popularnih rasprodaja, pa se fokus stavlja na platežno moćnije, a samim tim obezbeđivanje bolje zarade po pitanju – kako zaraditi novac u Srbiji. U svakom slučaju, osnovna ideja se zasniva u nastojanju da se obezbedi posao u sopstvenoj firmi i radi za sopstveni interes. Preduzimljiviji i oni koji imaju veći početni kapital najradije otvaraju restorane i kafeterije sa vizijom da je to spoj lepog i korisnog, a ne retko razlog tome je i mogućnost da se obezbedi cash-pay i najlakše dođe do obrta „živog novca“. Međutim, postavlja se dilema da li su adekvatni odgovori pronađeni postavljenom pitanju – kako zaraditi novac u Srbiji, ako smo svesni situacije osavremenjavanja poslovnih sistema i globalnog napretka društva uopšte. Ovo podrazumeva, pre svega, detaljne pripreme i ozbiljne studije sagledavanja mogućnosti i prepreka do konačne odluke u izboru načina za rešenje zadatka – kako zaraditi novac u Srbiji. Konkretno je potrebno, da bi se otpočeo bilo koji biznis, ispitati potencijalno tržište, obezbediti neophodan početni kapital, saćiniti detaljan biznis plan, organizovati marketinšku strategiju, isprojektovati proizvodni proces, obezbediti adekvatnu kadrovsku strukturu i dr. Kada je reč o kadrovima, shodno nezavidnoj situaciji u Srbiji, to zahteva posebno angažovanje, budući da smo svesni činjenice da u bilo kojoj firmi snaga ljudskog resora koji treba da zna kako zaraditi novac u Srbiji, predstavlja osnovnu pokretačku snagu. Šta više, u velikoj meri se može poistovetit pojam profitabilnih investicija sa odgovorom na pitanje – kako zaraditi novac u Srbiji.

Dakle, ukoliko smo spremni za pokretanje sopstvenog biznisa podrazumeva se da smo pored početnog kapitala (za otvaranje najmanje radnje je potrebno oko par hiljada eura) predvideli i vreme za koje bismo počeli da ubiramo plodove rada. Na žalost, nije redak primer da se dešava da se mnogi vrlo brzo preorijetišu u svom poslovanju, usled propasi uložene investicije i lošeg vođenja posla. Praktično, svakodnevno se susrećemo sa natpisima „lokal u pripremi“ koji je do juče bio prodavnica galanterije, a danas je jedna u nizu menjačnica i sl. Čest primer je i čunjenica da se mnogi vlasnici lokala radije odlučuju da profitiraju od izdavanja nekretnine koju poseduju, nego da i sami otpočnu neki od biznisa. Razloge za sve ovakve i slične pojave treba tražiti upravo u osavremenjavanju poslovanja, kao i u tehnološkom i svakom drugom napretku društva i njegovih potreba. Prema tome, kako zaraditi novac u Srbiji, postaje kompleksna tema koja objedinjuje rešavanje problema kao što su: organizacija vremena, smanjenje rizika poslovanja, ušteda u angažuvanju glomaznih kadrovskih struktura, ušteda smanjenjem komplikovanih administrativnih kategorija i drugo. Jedan od najprivlačnijih poslova u svetu, a sve više i u Srbiji, kotira se forex trgovina, što predstavlja investiranje na međunarodnom finansijskom tržištu gde je internet zarada vrlo visoka. Forex Market ima sve elemente savremenog biznisa, jer tretira sve kategorije osavremenjavanja poslovanja i poslovne komunikacije, tako da ujedno daje jednostavan odgovor na pitanje – kako zaraditi novac u Srbiji?  Kao jedna od navažnijih činjenica je da know how  ili drugim rečima – kako zaraditi novac u Srbiji rešava se izborom forex brokera posredsvom koga se trgujre na forex tržištu. Pored toga, za odpočinjanje ovog savremenog biznisa potrebna su minimalna ulaganja, posebno ako se uzmu u obzir skupi poslovni prostori, visoke poreske obaveze i drugi visoki troškovi poslovanja. Uobičajena internet konekcija i početni kapital prema sopstvenim mogućnostima (forex brokeri najčešće ne uslovljavaju visinu ulaga za otvaranje trgovinskog računa), zatim kvalitetna podrška pri trgovanju od strane profesionalnog tima forex brokera, sve su to elementi koji ovu vrstu biznisa preferenciraju kao jedan od najadekvatnijih rešenja pitanja – kako zaraditi pare u Srbiji?. Posebnu pogodnost klijenti imaju u vidu pružanja usluge koja se zove leverage (kreditna potpora koja ne podleže nikakvim kamatama i ekstra zaduživanju), što je od posebnog značaja ako smo svesni da je mnogo polsovnih investicija danas upravo dodatno opterećeno visokim poreskim nametima, nesrazmerno visokim provizijama i ostalim dodatnim troškovima. Šta više, vodeći svetski forex brokeri (KapitalRS je vodeći u Srbiji) svojim klijentima obezbeđuju nagrade u vidu bonusa i veoma privlačnih poklon paketa kao stimilans za budući rad. Prema tome, kako zaraditi novac u Srbiji dobija i jednu novu konotaciju, a to je permanentna profesionalna podrška u posloavnju, kako početnicima, tako i iskusnim trejderima.

Kada je forex biznis vizija rešenja problema kako zaraditi novac u Srbiji, otišlo se i korak dalje, a odnosi se na sve one koji nemaju afiniteta i sposobnosti za trgovinu na forex marketu, ali bi da investiraju na najprofitabilnijem svetskom tržištu, obezbeđivanjem tzv. manage account-a. To podrazumeva tim profesionalaca, licenciranih investicionih savetnika i analitičara, koji potem upravljanih računa trguju u koris i za račun investitora na forex tržištu. Ovakvim načinom pristupa, omogućeno je svakom ko želi da započne posao investirajući na forex tržištu da posredstvom znanja profesionalaca ostvari profit tj. da sopstveno poslovanje ostvari posredstvom tima koji zna kako zaraditi novac u Srbiji.

Saznajte kako da zaradite novac!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *