Isplativi poslovi u Srbiji

najisplativiji poslovi u srbijiAko se pitamo koji su to isplativi poslovi u Srbiji, najpre treba da uzmemo u obzir činjenicu sa savremen način života stavlja poslovnu kategoriju u prioritetni položaj. Biti poslovan, živeti u skalu sa najsavremenijim trendovima društvenog života podrazumeva bavljenje nekim od poslova za koje se često kaže da su isplativi poslovi u Srbiji. Međutim, ne samo u našoj zemlji već i u drugim zemljama Evrope i sveta među najisplativije poslove ubrajaju se najčešće  berzansko poslovanje, odnosno, investiranje na finansijskom tržištu. Nije ni slučajno što je tako, jer su aktuelna dešavanja na ekonomsko-političkom planu donela mnoštvo promena poput svojinske transformacije, pojave akcionarstva, razvoja investicionih fondova i sličnog, a posebno u zemljama, poput Srbije, koje prolaze kroz fazu tranzicije. Proces privatizacije i svojinske transformacije uspostavio je novi način investiranja putem ulaganja na berzi, a kao posledica promena koje su uslovile, pre svega, nove ekonomske kategorije. Transformacija društvene svojine u tržišnu ekonomiju i prelazak iz statusa samoupravljača u status akcionara uslovila je pojavu berzanskih poslova, kao kategoriju profitabilnih poslova, a ujedno su prepoznati kao isplativi poslovi u Srbiji. Prvi koraci ovakve tržišne ekonomije načinjeni su 1989. godine od kada se javljaju razni modeli privatizacije, 1997. godine donet je Zakon o svojinskoj transformaciji, a 2001. godine Zakon o privatizaciji i tako je obnovljeno akcionarstvo u Srbiji koje datira od tridesetih godina devetnaestog veka. Međutim, prve ideje o kontrolisanju kretanja vrednosti novca u dalekoj prošlosti sprovodilo je Srpsko trgovačko udruženje, koje ima značajnu ulogu za razvitak celokupne srpske trgovine. Moglo bi se reći da se je takvo prestižno udruženje još u dalekoj prošlosti imalo u vidu da su investiranje na berzi i investicije uopšte isplativi poslovi u Srbiji.

Isplativi poslovi u Srbiji, danas se uglavnom odnose na bankarstvo, poslove osiguranja i slično, dok su ređi primeri u industrijskom i proizvodnom sektoru. Trgovina i usluge su češći primeri u zoni koju pokrivaju isplativi poslovi u Srbiji, ali ne u zadovoljavajućem obimu. U zavisnosti od preduzetničkog duha, ali i od niza ekonomsko-političkih faktora, većina poslova vremenom ima velike up and down faze. Međutim, najviše isplativi poslovi u Srbiji, poput investiranja, berzanskog poslovanja, trgovanja na globalnom finansijskom tržištu i slično, zahtevaju određena znanja, pored investicione odlučnosti. Poznato je da se trgovanje na berzi može obavljati isključivo posredstvom brokera  koji obavezno imaju licencu za obavljanje posredničkih poslova, kao i dozvolu za rad na tržištu kapitala, dok licence i dozvole za rad daje Komisija za hartije od vrednosti, koja ujedno vrši kontrolu berzanskog poslovanja. Obzirom da su svi brokeri po pravilu članovi berze, kao specijalizovani poslovni subjekti za posredovanje u berzanskom poslovanju imaju obavezu da profesionalno obavljaju svoj posao, da budu pouzdani, informativni, poslovni i predusretljivi za sve zahteve klijenata. Budući da je svaki akcionar kao investitor ujedno vlasnik kapitala neke kompanije broker je dužan da na transparentan način prezentira svoj način poslovanja u skladu sa zakonskom ragulativom i to pre nego što klijent donese investicionu odluku, bilo da se radi o prodaji akcija na berzi ili o kupovini istih. Prema navedenom, vlasnički odnosi predstavljaju kompleksnu kategoriju, bilo da se radi o trgovanju na berzi, Forex Market-u ili bilo kom drugom načinu investiranja. Upravo zbog toga i drugih važnih odrednica investicioni poslovi zauzimaju vodeće mesto kada su u pitanju isplativi poslovi u Srbiji.

Pogledajte još neke ideje za posao i kako zaraditi novac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *